vissersbootjes op de Bani bij Sanouna

 

 

SANOUNA: HET DORP

Het dorp Sanouna ligt aan de Bani rivier. De Bani is een zijarm van de Niger. Vijf kilometer verderop ligt het bekende Malinese stadje Djenne (15.000 inwoners), dat beroemd is om zijn lange geschiedenis en unieke architectuur.

Sanouna zelf heeft ongeveer 250 inwoners, die grotendeels tot de Bozo stam behoren. De Bozo zijn de oudste bewoners van dit deel van Mali. Zij wonen in rieten hutten. De laatste tijd zijn er in het dorp ook enkele lemen huisjes gebouwd. De mensen zijn voor hun levensonderhoud geheel afhankelijk van de rivier. De stand van de Bani wisselt sterk met de seizoenen. Na de regens is de rivier meer dan 500 meter breed, maar in het droge seizoen slinkt de Bani tot een stroom van niet meer dan 20 meter breedte. De visstand is sterk afhankelijk van de hoeveelheid water in de rivier. De laatste jaren is er door overbevissing veel vis verdwenen. Bovendien is men ongeveer 10 kilometer stroomopwaarts begonnen met de aanleg van een dam, die dient voor bevloeiing van het gebied rond Djenne i.v.m de rijstteelt. Voor de visstand zal dit negatieve gevolgen hebben.

De vissers hebben kleine houten bootjes (pirogues), waarmee ze 's nachts netten uitzetten, die meestal vlak voor dageraad worden opgehaald. De gevangen vis wordt gerookt en verkocht op de markt van Djenne, of geruild tegen rijst en andere levensbehoeften.

 

de architectuur van Djenne

Door de slechte voorzieningen zijn er veel ziektes. Malaria is algemeen, net als dysenterie, tyfus en ook regelmatig cholera. Geld voor muggennetten, ontsmetting van drinkwater en andere maatregelen is er niet. De kindersterfte is dan ook erg hoog, en ook volwassenen worden zelden ouder dan 50.

In het dorp zijn nauwelijks voorzieningen, behalve een waterput. Het is slecht gesteld met de hygiene. Stromend water of electriciteit ontbreken. Alleen in het activiteitencentrum van onze stichting is stromend water. Bij Sanouna vaart een pont over de Bani. Deze verbindt de weg naar het stadje Djenne met de grote weg naar de hoofdstad. De pont brengt het dorp enige activiteit en ook wat inkomsten. Sommige dorpsjongens werken op de pont, en meisjes en vrouwen proberen sieraden en beeldjes te verkopen aan de toeristen die de rivier oversteken, op weg naar Djenne.

Het dorp heeft tot nu toe geen steun ontvangen van de Malinese overheid en ook niet van buitenlandse ontwikkelingsorganisaties. Hoewel de mensen positief en optimistisch zijn ingesteld, hebben zij toch het gevoel dat zij vergeten zijn door de rest van de wereld. Daar wil de stichting wat aan doen.

terug naar homepage